Du kan maile til os på bestyrelsen@vestfynssvoemmeklub.dk  

Her i sæsonstart bestræber vi os på at svare lynhurtigt, hvis vi kan (bestyrelsens arbejde er frivilligt, ulønnet og udføres i vores fritid).

Bestyrelsen lige nu består af:

Bodil Theilade, Lene Jeppesen, Heidi Stampe Nielsen, Michael Steen Andersen og Debbie Paulse.
Mogens Christensen og Niels Skov Hansen har ønsket at træde ud. Vi håber at få valgt to nye bestyrelsesmedlemmer ind ved næste generalforsamling.

Bestyrelsesposterne er fordelt således: formand er Bodil Theilade, næstformand Lene Jeppesen og kasserer er Heidi Stampe Nielsen. Ansvarlig for stævner er Lene Jeppesen. Regnskab: Michael Steen Andersen. 

Generalforsamling i 2021 er udskudt pga. corona forsamlingsforbud og planlægges afholdt efter sæsonstart sept/okt.  Alle medlemmer og forældre til medlemmer under 14 år indbydes til at deltage! Besked på mail og ved opslag i svømmehallen.