Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023 kl. 19.00 i kaffestuen. Dagsorden iht. vedtægterne. Kom og bak din bestyrelse op! Vi kan godt bruge suppleanter til bestyrelsen – det er ikke farligt og ganske frivilligt.

Efter ordinær generalforsamling den 24. marts 2022 og ekstraordinær generalforsamling den 7. april 2022 lykkedes det at få aflagt regnskab for 2021 og få valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Vi ønsker Gitte Hammerich, Glamsbjerg velkommen i bestyrelsen, Gitte er valgt for 1 år.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Karin Susanne Jensen og Frederik Eg Larsen. Begge er valgt for 1 år.


I 2021 blev generalforsamling afholdt d. 27. oktober pga. Coronasituationen.

Af hensyn til deadline for indberetning til Assens Kommune, skal årets generalforsamling afholdes inden den 1. april. Dato meddeles alle medlemmer via email, ved opslag i hallen og på hjemmesiden. 

Alle medlemmer og trænere er velkomne til generalforsamlingen. Forældre til børn under 14 år har iflg. vedtægterne stemmeret.

Læs klubbens vedtægter under punktet ‘vedtægter

Se mere om bestyrelsen under punktet ‘kontakt’