Vedtægter for Vestfyns Svømmeklub kan downloades som pdf-fil her.

Af hensyn til deadline for indberetning til Assens Kommune, skal årets generalforsamling afholdes inden den 1. april. Dato meddeles alle medlemmer via email, ved opslag i hallen og på hjemmesiden. 

Alle medlemmer og trænere er velkomne til generalforsamlingen. Forældre til børn under 14 år har iflg. vedtægterne stemmeret.

Pga. Covid19 afholdtes generalforsamlingen i 2020 først torsdag den 24. september kl. 20.00 i kaffestuen.
I 2021 har vi samme situation, og der indkaldes straks efter sæsonstart til generalforsamling.

Se mere om bestyrelsen under kontakt